dilluns, 9 d’abril del 2007

Propostes per a l’emancipació juvenil a Horta-Guinardó

La condició de jove no és un estat transitori cap a la vida adulta i l’adquisició de plens drets de ciutadania. Avui, la joventut és un període molt més llarg de la nostra vida que cal poder viure amb plenitud de drets.
Els principals problemes que impedeixen o dificulten l’emancipació de la gent jove són la precarietat laboral i l’accés a l’habitatge. Els problemes de la gent jove no són només com viure les hores de lleure.
Des de l’Ajuntament hem de continuar impulsant polítiques per a l’emancipació, posant èmfasi en allò que ajudi a la gent jove a desenvolupar-se personalment, viure de manera autònoma, i gaudir de plenitud de drets. Això vol dir polítiques d’ocupació, d’habitatge, de formació, de cultura, i també de lleure...
En aquest sentit, al districte d’Horta Guinardó, la gent d’ICV-EUiA tenim molt present que les polítiques d’habitatge, ocupació i model econòmic són crucials per a garantir aquesta emancipació. Cal considerar les necessitats i demandes dels i les joves de manera transversal, en tots els àmbits de les polítiques públiques.
Tot i amb això, avui vull esmentar algunes de les nostres propostes concretes, per a la gent jove del districte. En aquest sentit, des de ICV-EUiA ens comprometem a:
· Desenvolupar les polítiques per a joves atenent les necessitats i demandes detectades a partir del Procés participatiu de polítiques de joventut d’Horta-Guinardó, dut a terme a través del Consell de la Joventut del Districte.
· Afavorir l’emancipació dels joves, impulsant polítiques d’habitatge, especialment de lloguer, per a joves.
· Comptar amb la participació, la implicació i la complicitat del moviment associatiu juvenil del Districte, especialment en aquelles iniciatives relacionades amb els interessos dels joves. Cal seguir treballant en la línia d’una relació fluïda entre el Districte i el Consell de la Joventut.
· Incrementar l’oferta d’activitats (culturals, educatives, de lleure, etc.) i serveis existents, per a donar resposta a les demandes i necessitats dels joves del Districte.
· Continuar afavorint l’alliberament d’espais per a la creació artística de grafitis a partir dels projectes impulsats pels propis joves, i la promoció d’activitats relacionades amb aquest art com ara l’edifici “helicoïdal” al costat del CAP d’Horta.
· Impulsar nous espais per a joves a la Llosa de la Vall d’Hebron, de l’estil del Espai Jove Boca Nord, que ha esdevingut una important servei per a donar aixopluc a les iniciatives dels joves del Districte.
· Construir el Casal de joves a l’illa del mercat del Guinardó.
· Impulsar la creació d’espais de relació de proximitat per a joves adolescents (12-16 anys) als diferents barris del Districte, com ara l’espai de Santes Creus a Horta o el Col·legi Pirineus a Can Baró.
· Aconseguir espais d’activitat per a les entitats de lleure juvenil que no tinguin resolta la seva ubicació.
Aquestes són les nostres propostes però, restem oberts a incorporar els vostres suggeriments i aportacions. Podeu fer propostes i comentaris en aquest mateix bloc o enviant un mail a horta-guinardo@iniciativa.cat
Gràcies a tothom per endavant!