dimecres, 5 de març del 2014

Horta- Guinardó NO està en VENDA

Els intents de privatització impulsats pel govern de CIU des de la opacitat i la política de fets consumats, al districte i a la ciutat, ens obliguen a reivindicar que els barris no estan en venda. L’espai públic pertany a la ciutadania i és aquesta qui n’ha de decidir els usos.
 
Malauradament, des de la Plataforma Salvem Botticelli tenen ben present aquesta voluntat privatitzadora de l’Ajuntament de Trias. El veïnat, el teixit comercial, i les entitats dels barris d’Horta, del Parc de la Vall d’Hebron, Sant Genís dels Agudells, Montbau i La Clota s’han constituït com a plataforma per evitar la construcció d’un aparcament d’ús privatiu on ara hi ha activitats cíviques i lúdiques, a la plaça Botticelli, a l’extrem superior del nou parc de les Rieres d’Horta.
 
Un projecte impulsat d’esquena a la ciutadania, sense consens, i que en absolut respon a l’interès general que diu el govern del districte sinó exclusivament a l’interès d’un privat.
 
Des del districte no sembla que hi hagi cap voluntat de replantejar el projecte però, la ciutadania no renunciem a la plaça i la Plataforma Salvem Botticelli cada dia compta amb més adhesions (salvembotticelli@gmail.com).
 
En aquesta ocasió, com en d’altres, la resposta de la regidora és que “qui governa ha de governar”. Imposa així el seu criteri i oblida que el seu govern té la obligació d’estar al servei de la ciutadania que li va fer confiança.
 
En un moment en que a més des del govern plantegen una reforma de les normes de participació ciutadana i del funcionament dels districtes, situacions de confrontació amb la ciutadania, com la de la plaça Botticelli, no ajuden a crear la complicitat necessària per a la participació ciutadana.
 
No serà a cop de decret que s’aconseguirà millorar la participació, ni al districte ni a la ciutat. L’actual govern, lluny d’apostar pels espais de participació existents a Horta- Guinardó, els ha convertit en espais simplement informatius, sense cap possibilitat de participació real. Els mateixos espais que ara ens diuen que no funcionen i que cal racionalitzar.
 
I dia a dia va creixent la desconfiança vers un govern que, lluny d’acostar posicions, s’enfronta obertament a la ciutadania a qui haurà de retre comptes.