dijous, 31 de gener del 2013

Compartint taulaAhir es presentava el projecte Compartint Taula, una iniciativa d’ACRA amb el suport de les administracions locals i la Generalitat per oferir àpats a persones grans en situació de dificultat social.
 
Aquest és un projecte positiu en molts sentits; no sols perquè contribueix a millorar l’alimentació de persones grans que ho necessiten, sinó perquè a més contribueix a que aquestes persones que normalment viuen soles, surtin de casa seva per relacionar-se amb altres persones grans, i amb professionals del sector, i establir nous vincles socials fonamentals per al seu benestar.
 
A més contribueix a trencar amb la vella imatge del que havien estat les residències i centres de dia, una imatge que fa que encara avui moltes persones grans prefereixin continuar a casa, encara que hi visquin soles i amb no poques dificultats.
 
Un altre tema és el de la possibilitat d’accedir als diversos equipaments per a gent gran; pisos amb serveis, residències, centres de dia... per manca de places públiques i per l’elevat cost que suposa una plaça en aquests tipus de serveis, en relació a les pensions de la majoria de persones grans... Però aquest és un altre debat que certament cal abordar molt seriosament i amb urgència si aspirem a preservar els nostres drets i benestar al llarg de tota la vida, també en les darreres etapes.
 
Benvinguda doncs la iniciativa Compartint Taula en un moment en que cal ser més imaginatius que mai i col·laborar per fer front a les dificultats de tantes persones grans que avui no tenen cap garantia de benestar ni poden triar com viure la seva vellesa.