divendres, 13 d’abril del 2007

Renovables 100%

A la gent d'ICV sovint sens ha titllat d’idealistes somiatruites o sens ha acusat de voler aturar el creixement del país.
Doncs bé, l’informe Renovables 2050 de Greenpeace
, deixa clar que ni una cosa ni l’altra.
La necessitat de potenciar l’ús d’energies netes, que fa anys reivindiquem des de ICV, no sols és cada dia més urgent sinó que a més és del tot viable, ja avui en dia.
Sumant tot el potencial de producció d’energies renovables de la península (calculat per al 2050), el resultat és que la capacitat de producció d’energia superaria amb escreix la demanda energètica, fins a 10 vegades en l’àmbit espanyol, i fins a tres vegades considerant la producció energètica i el consum d’energia sols a Catalunya.
Tenim la capacitat tecnològica per fer-ho, i alguns, tenim també la voluntat política per impulsar les energies renovables.
Esperem que la ciutadania, cada dia més conscient dels requeriments mediambientals, ens doni el suport que necessitem per passar dels informes i paraules als fets i les realitats. ICV estem apunt per assumir el repte.