dimecres, 28 de maig del 2008

Serveis Socials, 4a pota de l'Estat del Benestar

Els serveis socials han de ser, sens dubte, la quarta pota de l’Estat del Benestar.
Darrerament hem viscut alguns avenços en aquesta línia, amb l’aprovació de lleis importantíssimes com la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones amb dependència, i la Llei de Serveis Socials.
Per primera vegada comptem amb un marc jurídic que reconeix el caràcter universal, garantit i exigible, dels serveis i prestacions socials. Estem doncs en el bon camí. Cal desenvolupar però aquest marc legal i, aquí és on hi hem de posar el coll perquè som encara lluny de garantir l’accés universal a molts serveis que entenem haurien de ser per a tothom.
En aquest moment, s’està treballant per l’aprovació de la Cartera de Serveis Socials 2008- 2009. La Cartera és la que ha d’omplir de contingut el nou marc jurídic que tenim de manera que, una cartera de serveis ambiciosa i de màxims suposaria el salt qualitatiu i quantitatiu fonamental que molts esperem. Al mateix temps però, una cartera de mínims no aportaria cap canvi en positiu sinó la simple classificació o catàleg dels serveis existents i la absoluta decepció de les expectatives generades amb les lleis aprovades.
Som doncs, en un moment clau. Un moment fonamental per continuar avançant en drets universals, en autonomia i dignitat humana, i en més benestar per a les persones. L’alternativa, decebre les expectatives creades a milers de persones. Ja cal que no ens equivoquem.
Ha arribat el moment d’articular en la pràctica la quarta pota de l’Estat del Benestar, la de l’autonomia personal per a tots i totes.
No serà tasca fàcil. N'és una mostra el primer any de desplegament de la Llei de la Depandència.

dimecres, 14 de maig del 2008

La desafecció a debat

Tot just s’ha presentat l’Informe sobre la desafecció política encarregat pel Departament d’Interior, Relacions Institucionals i Participació per combatre l’abstenció i l’allunyament de la ciutadania vers el sistema polític.
Sembla que la idea és treballar a partir de l’Informe en un Pla d’actuació per combatre la desafecció i millorar la salut del nostre sistema democràtic.
El document proposa entre altres coses que institucions, administracions, partits polítics i mitjans de comunicació adoptin mesures per ser més transparents, participatius i clars, siguin més responsables i retin comptes de les seves actuacions davant la ciutadania.
A més, inclou possibles mesures a adoptar com ara garantir per llei la transparència d’institucions i partits; establir mecanismes per avaluar el rendiment de les lleis del Parlament o els plans de les administracions; elaborar un codi de comportament que comprometi als responsables polítics; reconèixer els drets electorals dels estrangers; rebaixar l’edat del dret al sufragi actiu o promoure la formació política en l’ensenyament obligatori.
Un document interessant per als qui estem compromesos, d'una o altra manera, amb els valors democràtics i la societat que ens envolta.