dilluns, 23 de novembre del 2009

Cal pagar per aparcar?

Arrel de la queixa d’un veí a la web Barcelona Parla, ha tornat a sorgir un debat que apareix de manera constant quan intervenim en l’espai públic. Em refereixo a la qüestió de l’aparcament a la ciutat.
Cada vegada hi ha més dificultats per aparcar al carrer en molts barris. Al centre de la ciutat, on les dificultats d’aparcar gratuïtament ja fa molt temps que existeixen, sembla que la gent te clar que tenir cotxe implica tenir una plaça d’aparcament.
Als barris on aquesta dificultat d’aparcar al carrer no ve de tant lluny, molts veïns i veïnes encara no tenen present que l’aparcament és una despesa més associada al cotxe, igual que ho és omplir el dipòsit, o l’assegurança del vehicle i les reparacions.
Quan intervenim en els carrers i els fem de nou, sempre que és possible millorem l’accessibilitat per als vianants eixamplant les voreres, instal·lant fitons per evitar estacionaments sobre la vorera, soterrant les línies elèctriques, establint zones d’aparcament per a motos a la calçada... Això, sovint implica la pèrdua d’algunes places d’aparcament i obre de nou el debat sobre l’aparcament entre el veïnat.
És evident que davant la pèrdua de places d’aparcament cal oferir alternatives per donar resposta a les necessitats de qui hi viu; ja sigui amb la zona verda o amb nous aparcaments públics soterrats. Però també és cert que hi ha qui es queixa d’haver de pagar per aparcar i, en aquest cas no hi ha alternativa que valgui.