dimecres, 28 de gener del 2009

Dipòsit d'aigües pluvials a l'Avinguda de l'Estatut

Dilluns 26 de gener es va fer una reunió informativa per explicar el projecte de construcció del dipòsit de retenció d’aigües pluvials de l’Avinguda de l’Estatut.
L’objectiu principal del dipòsit és evitar possibles inundacions en cas de tempesta, acumulant l’excés d’aigua al dipòsit per fer-ne un desguàs controlat de manera que no es produeixin situacions de desbordament del clavegueram i de la depuradora del Llobregat, i s’eviti la contaminació del mar.
El dipòsit de l’Avinguda de l’Estatut serà el segon més gran de la ciutat, amb una capacitat total de 95.515 metres cúbics d’aigua distribuïda en tres mòduls que permeten salvar el desnivell del terreny. Aquest dipòsit recollirà les aigües pluvials de la conca de la riera d’Horta; el torrent Garrofers, les rieres de Marcelí i de Pedro Antonio Alarcón i les aigües del carrer Llobregós.
A banda, el projecte incorpora un dipòsit d’aigües freàtiques de 3.000 metres cúbics per aprofitar les aigües del freàtic existents a la zona, i un centre de neteja que donarà servei als barris de l’entorn. Totes les instal·lacions seran soterrades de manera que la coberta permetrà mantenir la zona de verd amb una nova distribució.
Tot i que encara està per definir, es preveu la reurbanització de l’Avinguda de l’Estatut unint els dos sentits de circulació de manera que l’actual espai central de zona verda quedi annex a la banda d’Horta, tal com es va establir en el Pla Director de la Vall d’Hebrón. El projecte per definir la coberta del dipòsit i la reurbanització de tota la zona serà objecte d’un procés participatiu amb els veïns que encara no s’ha iniciat.
Serà en aquest procés que tindrem ocasió d’acabar de configurar tot l’espai i les seves característiques atenent a les diverses necessitats i gustos dels veïns i veïnes, i procurant crear un espai que ens permeti gaudir del verd i alhora poder-hi fer la festa major del barri.