dimecres, 24 de gener del 2007

Agència Tributaria

El desplegament de l’Estatut s’inicia amb la creació de l’Agència Tributaria de Catalunya, que centralitzarà totes les competències catalanes en matèria de tributs i serà una realitat a partir del mes d’agost del 2007.

L’Agència gestionarà i recaptarà els impostos propis, i els totalment cedits a la Generalitat, en total uns 5.500 milions d’euros anuals, i és el primer pas cap a una millor eficiència en la recaptació i la inspecció a Catalunya.

Restarà però pendent la constitució d’un consorci tributari amb l’Estat, participat per la Generalitat i l’Estat al 50% i previst per abans d’agost del 2008, que serà l’encarregat de gestionar els impostos del IRPF, l’IVA, els impostos especials, i el de societats.

Un primer gest doncs, que esperem aviat vingui seguit del ple desplegament de l’Estatut en tots els seus àmbits competencials.