dilluns, 19 de febrer del 2007

1.509 habitatges

Aquest cap de setmana quedava resolt el sorteig de 1.509 habitatges de protecció oficial però eren prop de 55.000 les sol·licituds per a accedir a una d'aquestes vivendes protegides a la ciutat de Barcelona.

De nou sembla ben clar que hi ha molta feina a fer. El desenvolupament de la Llei del dret a l'habitatge a Catalunya és més urgent i necessari que mai.
La construcció de nova vivenda porta el seu temps i, la situació actual demana la major brevetat possible. En aquest sentit, cal apostar fermament per aquelles mesures que permetin fer créixer el parc de vivenda de lloguer i penalitzar els habitatges buits, per molt sagrada que sigui la propietat privada, es torna del tot raonable per a que el dret a un habitatge digne sigui més que una declaració d'intencions sobre el paper.