dimarts, 3 de maig del 2011

Ningú pot retallar les teves idees

No podem decidir a quines coses ens enfrontem. El que sí que podem decidir com ens enfrontem a les coses. 

I també amb qui les enfrontem, qui ens mereix confiança per tirar endavant. 

Jo ho tinc clar, jo amb en Ricard Gomà.