dijous, 12 de juny del 2008

Habitatges d'inclusió

Avui hem sabut que la Generalitat cedirà una part dels pisos que rep, procedents d’herències de persones sense familiars ni hereus coneguts, per a que passin a formar part de la Xarxa d’Habitatges d’Inclusió, que coordina la Fundació Un Sol Món.
En comptes subhastar tots els pisos i repartir els diners recaptats entre les entitats de caràcter assistencial o cultural sense ànim de lucre, una part d’aquests habitatges seran destinats a incrementar la oferta d’habitatges tutelats per a persones que han iniciat processos d’inclusió.
Aquesta és una excel·lent notícia i una mostra més de que tot i les dificultats de la situació, tenim pacte nacional per l’habitatge i polítiques d’habitatge. És obvi que, en qüestió d’habitatge, des de la planificació fins a la concreció d’un projecte passa un temps llarg que dificulta conèixer i veure el què s’està fent. S’estan construint pisos protegits arreu de Catalunya i s’està incrementant el nombre d’habitatges de lloguer a preus concertats però, amb les actuals dificultats d’accés a l’habitatge sembla que les solucions no arribin mai i quan arriben fem curt...
Iniciatives com la d’incorporar els pisos heretats per la Generalitat al parc d’habitatges tutelats, ajuden a veure com s’està treballant perquè l’accés a un habitatge digne, sigui un dret efectiu i una realitat.