dijous, 12 d’abril del 2007

Fent balanç...

Sense caure en el cofoisme, considero que aquest darrer mandat al districte d’Horta-Guinardó ha estat positiu en el seu conjunt. No sols per l’elevat compliment del Pla d’Actuació del Districte i tot el que s’ha fet, sinó molt especialment per la manera com ho hem fet.
Sense entrar en les actuacions concretes, que han estat moltes, si que voldria destacar tres idees o elements que em semblen distintius d’aquest mandat.
En primer lloc, que l’equip de govern ha sabut donar resposta als principals reptes del Districte apostant per l’atenció a les persones, amb nous serveis i equipaments.
En aquest sentit, hem elaborat un Pla d’Equipaments amb una alta participació ciutadana i el consens de tots els grups municipals.
Hem posat en marxa o estan a punt d’acabar-se equipaments molt importants pels nostres barris (biblioteca a Horta, 2 casals de gent gran, 2 escoles bressol, 1 centre d’educació ambiental, escola d’adults...)
I hem impulsat equipaments de proximitat; nous casals de barri o hotels d’entitats als barris de la Vall d’Hebron, Font d’en Fargues, l’Escola Pirineus a Can Baró i el Mas Guinardó.
Hem iniciat ja la remodelació de la UA3 del Mercat del Guinardó, accelerant el procés que farà possible una important illa d’equipaments al barri del Guinardó.
Hem impulsat una autèntica política per a totes les persones amb la millora dels serveis socials i l’impuls d’equipaments com el Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències, el Centre Integral per a persones sense sostre o el desenvolupament de programes com el de Nous Veïns i Veïnes.
I hem impulsat mesures d’habitatge, prioritzant la gent gran, joves i els reallotjaments que faran possible les millores urbanístiques al nostre Districte.
Un segon element distintiu del mandat és l’esforç que s’ha fet per avançar decisivament en la concreció d’alguns dels grans projectes urbanístics que teníem pendents, sense oblidar la millora i el manteniment de l’espai públic.
Hem dut a terme un ampli treball de consens amb el moviment veïnal per impulsar alguns dels grans projectes urbanístics vinculats al Pla Director de la Vall d’Hebron o a la revisió del PERIS del Carmel. Ara volem concretar aquest treball en el projecte de Tres Turons.
S’han impulsat millores en espais verds com el Parc del Guinardó o el Parc de les Cotxeres d’Horta.
Hem impulsat també el manteniment de l’espai públic i l’actuació de petits espais amb més de 50 actuacions concretes.
I hem millorat l’accessibilitat als nostres barris, suprimint barreres arquitectòniques i posant en marxa noves escales mecàniques.
El tercer element que distingeix aquest mandat, és la manera com s’ha governat apostant de forma clara per la participació ciutadana, però sense renunciar als nostres principis.
Hem impregnat de participació la nostra activitat diària, amb una alta complicitat amb la majoria d’entitats i amb instruments com les Audiències Públiques descentralitzades als diferents barris per afavorir una àmplia presència veïnal.
Hem fet una gestió que ha combinat la proximitat amb la gent, l’eficàcia i la plena dedicació de la Regidora al territori.
Hem gestionat la crisi del Carmel amb sensibilitat i posant a disposició de la gent del barri tota la nostra capacitat.
Hem impulsat mesures de recuperació de la memòria històrica amb el treball als antiaeris del Turó de la Rovira i la potenciació dels homenatges als Brigadistes Internacionals i a Salvador Allende. També hem impulsat accions de recuperació del patrimoni i la història dels nostres barris.
Hem impulsat l’agermanament amb la Daira de BuCraa del Sàhara, en la línia de donar suport a les experiències de solidaritat internacional de les entitats dels nostres barris.
És per tot això que ens sentim raonablement satisfets de la feina feta i amb ànims i il·lusió per continuar-la amb l’Elsa Blasco al capdavant. Hem posat damunt la taula molts dels instruments per a continuar treballant de cara al futur. I a partir de l’experiència, també dels errors i de la complicitat amb la ciutadania, volem continuar treballant per aquest Districte.
No voldria acabar sense agrair a tothom la feina feta, especialment a tots els treballadors i treballadores del Districte, sense els quals, el bon balanç d’aquest mandat no hauria estat possible.