dimarts, 16 de gener del 2007

Pla d'Equipaments

Cal valorar molt positivament el Pla d’Equipaments del districte, tant pel procés participatiu realitzat com pel seu resultat final.
Ha estat un projecte ambiciós, que ha volgut atendre a les necessitats socials d’equipaments fins al 2020, establint prioritats i compromisos per a la planificació dels nous equipaments a mig i a llarg termini.
Ha estat un procés intens i rigorós que ha aconseguit obrir la participació a tots els àmbits de la vida social del nostre Districte i ha incorporat també les propostes fetes en l’anterior procés participatiu del Pla d’Actuació del districte. En total s’ha treballat sobre 365 propostes concretes de les quals, 289 han estat acceptades (el 79%) .
L’àmplia vigència del Pla d’Equipaments, fins al 2020, demana que aquest flexible i revisable, capaç d’anar incorporant les noves demandes i necessitats que ara no poden ésser previstes, o aquelles que encara no poden ser resoltes. En aquest sentit, caldrà aprofitar futures modificacions urbanístiques per cercar nous espais on ubicar equipaments que avui són en estudi però que en un futur pròxim, esperem que seran realitat.
Aquest és un Pla d’Equipaments fet amb i per a les persones i per tant, reflecteix les necessitats però també les prioritats i la sensibilitat social de la gent del nostre districte.
La construcció de noves escoles bressol, Centres d’Atenció Primària, casals i espais per a joves i adolescents, espais esportius d’accés lliure, residències i centres de dia per a la gent gran, hotels d’entitats, i altres equipaments, seran fruit de les propostes de la gent que ha participat en aquest procés, i de la plena complicitat amb la resta d’Administracions que les han de fer possibles.
El Pla d’Equipaments permetrà gestionar i donar resposta a les necessitats de la gent del districte, aquest és i ha de ser la seva raó de ser.